Program rodzina na swoim

O tym, że państwo w odpowiedni sposób stara się wspierać rodziny wiemy nie od dziś. Czyni to jednak z lepszym lub gorszym skutkiem. Trzeba jednak przyznać, że program Rodzina na swoim jest przykładem tych dobrych pomysłów na wspomaganie rodzin, ale nie tylko. Zmiany, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku pozwalają również singlom na ubieganie się o taki kredyt. Nie wszystkim ten pomysł się jednak podoba. Przede wszystkim warto podkreślić, że Rodzina na swoim jak sama nazwa wskazuje miał być programem dającym szansę wielu rodzinom na zdobycie odpowiedniego dla siebie mieszkania w dobrej cenie. Dzięki temu rzeczywiście wzrosło zainteresowanie mieszkaniami na rynku. Wiele rodzin mogło sobie na taki kredyt pozwolić. Trzeba jednak podkreślić, że dobrze należało wybrać bank, w którym brało się taki kredyt, bowiem różnie naliczane były opłaty w taki sposób, aby bank na danym kredycie nie stracił. Mądre i rozsądne osoby znalazły jednak odpowiednie instytucje i skorzystały z tego jakże pomocnego programu. Dobrze, że on powstał, ale szkoda, że musimy się z nim w tym roku żegnać. Dla wielu jest to więc ostatni dzwonek na skorzystanie z takiej niesamowitej szansy na zakup swojego mieszkania.

Każdy kredyt udzielany nam przez bank musi mieć odpowiednie zabezpieczenie. Nie inaczej jest w przypadku kredytu przyznawanego w programie Rodzina na swoim. Tutaj zabezpieczeń prawnych jest kilka, o czym warto wiedzieć. W głównej mierze jest to oczywiście popularna hipoteka ustalona na daną nieruchomość. Może to być również własnościowe spółdzielcze prawo do danej nieruchomości, a także prawo do domu jednorodzinnego w konkretnej spółdzielni mieszkaniowej. Oprócz tego zabezpieczeniem może być również cesja praw z umowy ubezpieczenia konkretnej nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie spłaty konkretnego kredytu. Bardzo ważne jest jednak to, że zabezpieczeniem kredytu może być również weksel osoby biorącej dany kredyt. Są jeszcze inne zabezpieczenia kredytu w programie Rodzina na swoim, które mogą zostać zaakceptowane przez bank. Każdy ma jednak określone swoje regulaminy z tym związane, dlatego też należy zapytać bank o inne możliwości zabezpieczenia. W tym zakresie bowiem wszystko zależy także on naszych indywidualnych możliwości i potrzeb. Wszystko to jednak kwestia dogadania się z bankiem oferującym dobre usługi w zakresie kredytów mieszkaniowych udzielanych rodzinom i nie tylko.

Możliwość ubiegania się o kredyt pochodzący z rządowego programu „rodzina na swoim” jest przewidziana dla większości osób młodych. Mogą to być zarówno osoby stanu wolnego popularnie nazywane singlami, osoby będące w związku małżeńskim i osoby samotnie wychowujące dzieci. Każda z tych grup ma prawo ubiegania się o kredyt z dopłatą ze strony Skarbu Państwa po spełnieniu kilku podstawowych warunków zawartych w zapisie programu. Jednym z dosyć ważnych wymogów w tym przypadku okazuje się na pewno całkowity brak posiadania prawa do własności czy nawet współwłasności jakiegokolwiek mieszkania. Nie może to być ani mieszkanie w zabudowie wielkomiejskiej ani też nieruchomość budowlana, jaką jest domek jednorodzinny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w automatyczny sposób jest tracone prawo do kredytu hipotecznego na warunkach programu. Oczywiście istnieje możliwość złożenia wniosku, nie mniej jednak będzie on z góry skazany na odrzucenie, co jest w pełni zgodne z zapisami warunków programu. Pod uwagę jest brana aktualna sytuacja osoby ubiegającej się o przyznanie programu.

Już sama nazwa projektu „rodzina na swoim” w jasny i wyraźny sposób może sugerować nam, do czego się odnosi główne zagadnienie programu. Podstawą programu jest oczywiście ułatwienie startu młodym osobom zakładającym rodzinę. Pomimo tak wymyślnej nazwy program ten, a dokładniej jego oferta dopłat do kredytów, otrzymana ze strony Skarbu Państwa uwzględnia również pomoc dla osób samotnie wychowujących dziecko oraz dla tak zwanych singli. Singli, czyli inaczej mówiąc wszystkich tych osób, które zdecydowały się na prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego. Jednym z dosyć istotnych czynników wyznaczających pewną granicę jest wiek osób pragnących uzyskać korzystne dofinansowanie. Wiek osoby starającej się o przyznanie dofinansowania nie może przekraczać 35 lat. Co prawda zastrzeżenie to dotyczy tylko jednego z małżonków i nie obejmuje w zupełności osoby samotnie wychowującej dziecko. Zawierając umowę kredytową, kredytobiorca nie może być najemcą lokalu mieszkalnego. Od ogólnych reguł mogą obowiązywać pewne indywidualne odstępstwa, które zostały opisane w warunkach programu.

PIT 36 L możesz składać w momencie, gdy rozliczasz się z przychodów z działalności gospodarczej lub rolnej (czyli wszystkie te działalności, które nie są ujęte w PIT 37). Dodatkowo warto pamiętać, że obecnie nieco inaczej są opłacane zaliczki –nie można tego rozliczyć „podwójnie”, a – za listopad opłacamy do 20. grudnia, natomiast za grudzień – do 20. stycznia.

Z PIT 36L skorzystamy tylko i wyłącznie, jeżeli do 20. stycznia dostarczyliśmy deklarację, w której złożyliśmy pisemny kwestionariusz o sposobie takiego rozliczenia.

W przypadku wyboru deklaracji PIT 36L tracisz możliwość odliczenia od dochodu i podatku różnego typu ulg poza składkami ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Będziesz jednak mógł rozliczyć koszty ponoszone w celu uzyskania przychodów czy zabezpieczenia tego źródła. Tym samym przychód jest obniżany o koszty jego uzyskania!

W PIT 36 L masz możliwość odliczenia ulgi abolicyjnej oraz składek ZUS oraz składek zdrowotnych. Dodatkowo od 2013 roku możesz odliczyć ulgę z tytuły składek na indywidualne konto emerytalne!

Odliczany od podatku może być również koszt, jaki ponosimy w związku z zakupem biletów okresowych. Należy przy tym pamiętać, że dojazd do pracy pracownika, który rozlicza ryczałtowo koszty może okazać się znacznie wyższy niż kwoty, które odliczane są standardowo w rocznym zeznaniu podatkowym.

Każdy podatnik jest uprawniony do korzystania z odliczenia składek ZUS od uzyskiwanego przez siebie dochodu. Możemy wyróżnić następujące rodzaje składek ZUS, które mogą być odliczane od naszego dochodu: emerytalne, chorobowe, rentowe
i wypadkowe. Podatnik ma również prawo do odliczenia składek zdrowotnych. Należy wówczas pamiętać, że składki te, są uzyskiwane od wysokości płaconego przez nas podatku, a nie od wysokości uzyskiwanego przez nas dochodu.

Każdy podatnik, już od 4 lat ma prawo do odliczenia od swojego dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym darowizn, jakie przekazuje na cele krwiodawstwa. Należy jednak pamiętać, że wysokość tej ulgi nie może być wyższa niż 6% uzyskiwanego przez nas dochodu.

W zeznaniu podatkowym składanym w 2014 roku za rok 2013, każdy podatnik ma prawo do odliczenia darowizn, przekazywanych na cele pożytku publicznego.

Przewiń do góry