List motywacyjny

List motywacyjny jest jednym z dwóch najważniejszych dokumentów aplikacyjnych, jakie składamy przy ubieganiu się o pracę. Jest on uzupełnieniem CV i rozszerzeniem zawartych w nim informacji. Głównym założeniem listu motywacyjnego jest bardziej bezpośrednia komunikacja z przyszłym pracodawcą i przekazanie mu szerszych informacji o swoich kwalifikacji w odniesieniu do pracy, do której się aplikuje.

List motywacyjny wzór:

Jest uzupełnieniem dla życiorysu,
Opisuje szczegółowo wszelkiego rodzaju sukcesy zawodowe i naukowe oraz doświadczenie potrzebne do wykonywania pracy, do której chcemy się dostać,
Odnosić się powinien do konkretnego stanowiska, na które aplikujemy,
Powinien być w miarę możliwości zwięzły i konkretny.

Dobrze przygotowany list motywacyjny może być drogą do sukcesu, a więc do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, czy też do kolejnego etapu procesu rekrutacji. Pisząc go więc, warto zrobić to starannie z zachowaniem wszystkich wymogów formalnych – tak, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie wymarzonej pracy.

Styl – list motywacyjny nie powinien być „suchy” tak, jak CV, nie powinien być jednak także miejscem na popisy stylistyczne. Częstym błędem jest pisanie listu bez zaangażowania, przedstawianie poszczególnych danych fakt po fakcie, bez pokazania wprost korzyści dla pracodawcy z tych cech wynikających. Z drugiej strony, kwiecista mowa, pełna rozbudowanych epitetów też nie jest pożądana. Stawiajmy na konkretny przekaz informacji w ciekawy sposób.

Powtarzanie informacji z CV- List motywacyjny jest uzupełnieniem CV. Pracodawca rozpoczyna zazwyczaj przeglądanie dokumentów aplikacyjnych od CV, potem zaś przechodzi do listu. Dlatego też, nie należy powtarzać krok po kroku informacji z CV, odpisując swoją ścieżkę kariery zawodowej – to wszystko znaleźć można w zawierającym „suche fakty” wypunktowanym życiorysie. Tu skupić się należy na dokładniejszym opisaniu swojego doświadczenia, jak i cech kwalifikujących do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku.

Argumentacja – Istotną kwestą jest korzystanie z zasady cecha – korzyść. Często powtarzanym błędem jest wyliczanie swoich cech i atutów bez przełożenia na to, jak się to sprawdzi dla pracodawcy. Z drugiej strony, niepożądany jest też „hurraoptymizm”, a więc wyolbrzymianie swoich atutów ponad miarę – wyglądać to może mało wiarygodnie i przynieść odwrotny do zamierzonego skutek. Należy obiektywnie przedstawić swoje zalety jako przyszłego pracodawcy, wyważając między suchymi informacjami, a zbytnim entuzjazmem.

Specjaliści od rekrutacji twierdzą, że błędy, które popełniane są w listach motywacyjnych nieustannie się powtarzają. Dlatego też, przedstawiamy listę tych najbardziej popularnych, których wystrzegać się trzeba jak ognia.

Błędy formalne – Pierwsza i najważniejsza sprawa. Najmniejszy nawet błąd ortograficzny, gramatyczny, czy też formalny może przekreślić szanse na uzyskanie pracy. Najczęstsze pomyłki zdarzają się w momencie, gdy dokumenty aplikacyjne wysyłamy jednocześnie do wielu firm – w takiej sytuacji bowiem, gdy podejdziemy do tego nieuważnie, możemy na przykład zapomnieć zmienić dane adresowe firmy, do której aplikujemy. Błąd już w tym miejscu może oznaczać dyskwalifikację oraz brak szacunku. Sprawdzić też trzeba dokładnie, czy nie popełniliśmy błędu w imieniu i nazwisku osoby, do której kierujemy list motywacyjny. Czytając list zaś, włączmy sprawdzanie pisowni, by mieć pewność, że nie wkradł się weń żaden błąd ortograficzny.

Długość listu motywacyjnego – List motywacyjny nie może być ani za krótki, ani za długi. W przypadku, gdy list złożony jest z trzech, czterech zdań, pracodawca może (słusznie!) pomyśleć, że przyszły pracownik nie ma odpowiedniej motywacji do aplikowania na to stanowisko i nie jest nim na poważnie zainteresowany, ponieważ nie umie nawet rzetelne odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chce na nim pracować, czemu interesuje go ta branża i czemu nadaje się na dane stanowisko. Listy za długie za to często są, mówiąc kolokwialnie, „laniem wody”, a więc powtarzaniem nieustannie tych samych informacji, które nie służą sprawnej argumentacji. Dlatego też, list powinien mieć objętość mniej więcej jednej strony A4, zawierać starannie wyselekcjonowane informacje, a najbardziej rozwinięta powinna być sekcja argumentacyjna.

Trzeci akapit – tu napisać warto, jakie korzyści odniesie pracodawca, zatrudniając właśnie nas i co wniesiemy do firmy – np. energię, zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność, czy szybkie przyswajanie informacji.

Zakończenie – tu pojawić powinna się prośba o rozpatrzenie kandydatury i zapewnienie o dyspozycyjności i chęci rozszerzenia zawartych w CV i liście motywacyjnych informacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zwrot grzecznościowy na zakończenie – najlepiej skorzystać z jednego z przykładów: „z wyrazami szacunku”, „łączę wyrazy szacunku”, „z poważaniem”. Zwrot znaleźć się powinien z prawej strony. Gdy dokument dostarczany jest bezpośrednio do sekretariatu firmy, warto go zapisać odręcznie.

Podpis – w przypadku dostarczania dokumentu do sekretariatu, koniecznie odręczny! W przypadku dokumentów elektronicznych, możemy zapisać nasze imię i nazwisko na koniec kursywą.

Napisanie dobrego i przekonującego listu motywacyjnego może nastręczać pewne problemy. Pierwszym z nich jest powtarzalność pewnych formuł. List motywacyjny zawiera pewne, stałe informacje o aplikującym, które mogą wydać się nieatrakcyjne i nieprzekonywujące dla pracodawcy. Co piszemy na ogół w liście motywacyjnym? Jak wygląda standardowy list?

Idealny list motywacyjny powinien spełniać następujące warunki:

Stanowić uzupełnienie dla życiorysu.
Opisywać w sposób szczegółowy wszelkie sukcesy zawodowe, naukowe i inne osiągnięcia aplikującego.
Odnosić się do konkretnego stanowiska. Aplikujący bardzo często piszą jeden, ogólny wzór listu motywacyjnego, który wysyłają do wielu firm.
Ukazywać, że aplikujący posiada wiedzę odnośnie do działalności firmy i naprawdę jest zainteresowany jej działalnością.
List musi być napisany w sposób ciekawy i błyskotliwy- wyrażać indywidualne cechy osobowościowe autora.
Eksplikować, dlaczego jesteśmy idealnymi kandydatami na dane stanowisko.
Mieścić się na jednej stronie A4.

List Motywacyjny Wzór – czyli jak prawidłowo napisać List Motywacyjny

O tym jak napisać list motywacyjny dowiesz się z naszego poradnika, strona podzielona jest na wiele ważnych działów których nie możesz przeoczyć. Zobacz jakie błędy od razu dyskwalifikują Twój list motywacyjny. List motywacyjny wzór to przegląd kilku listów motywacyjnych dzięki czemu na przykładzie zrozumiesz co jest ważne w liście motywacyjnych i na co warto zwracać szczególną uwagę.

Przewiń do góry