Franczyza

Franczyza to po prostu system sprzedaży towarów, usług oraz technologii, który jest oparty na współpracy pomiędzy finansowo i prawnie odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami – dawcą franszyzy i odbiorcami franszyzy. Franchising zakłada także przepływ know-how od franczyzodawcy do odbiorcy przez okres obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą umowy jest udzielenie i przyjęcie obowiązków. Umowa franszyzy jest umową pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, której przedmiotem jest franczyza, będąca sumą określonych obowiązków i praw. Ma ona charakter dwustronnie zobowiązujący i zaliczana jest do umów nienazwanych. To bardzo ciekawe rozwiązanie ekonomiczne, które ułatwia podjęcie działalności gospodarczej osobą, które nie mają jasnej koncepcji na prowadzenie własnej działalności. Oczywiście korzyści są obustronne, bo franczyzodawca otrzymuje z tytułu franczyzy opłaty, które zasilają jego konto i pozwalają na dalszy rozwój. Takie rozwiązanie jest bardzo przydatne, jeśli chcemy współdziałać dla wzajemnych korzyści. Wiadomo, że w pojedynkę niekiedy nie da się zdziałać tyle, co samemu, więc czasem lepiej podzielić się z kimś wiedzą, żeby zaowocowało to dalszym sukcesem. Musimy pamiętać, że nie jest to dla nas specjalnie trudne, a może to bardzo pomóc. Oczywiście wiadomo, że nie każdy jest przekonany do tego rodzaju możliwości, bo może to powodować, że zdradzimy własne rozwiązania, które ciężko było nam wypromować. Dlatego lepiej jest niekiedy samemu wszystkim się zajmować, aby było to dla nas korzystniejsze.

Obecnie w Polsce franczyza jest coraz bardziej popularna i każdy powinien mieć świadomość tego, że nie jest to metoda, która przynosi straty. Wręcz przeciwnie – jest to sposób funkcjonowania dający bardzo duże zyski. Wiadomo, że nie każdy liczy się z tym sposobem zarobkowania, ale każdy powinien zrozumieć, że tylko takimi metodami możemy sobie pomóc w działaniu na własną korzyść. Wiadomo, że nie wszyscy są w stanie działać i nie każdy jest odpowiednio dobrze wyposażony. Musimy liczyć się z tym, że franchising jest na pewno niezwykle popularny i niezwykle dogodny dla osób, które chcą się na początku czegoś nauczyć od innych, aby następnie działać samodzielnie. Jest to świetny sposób na rozwinięcie skrzydeł własnej działalności, aby potem stać się orłami własnej branży. Na pewno nie jest to takie łatwe i szybkie, ale warto poświęcić na to trochę swojego czasu i zaangażowania. Jeśli odpowiednio się za to zabierzemy, to na pewno wszystko będzie funkcjonowało z należytym skutkiem. Wystarczy tylko zawrzeć odpowiednią umowę z dobrym przedsiębiorcą, który zaoferuje nam nie tylko zyski, ale możliwość własnego rozwoju. Jest to bardzo istotne i niezwykle potrzebne. Musimy się w to angażować, bo na pewno w ten sposób możemy bardzo wiele osiągnąć. Tylko w ten sposób możemy sobie pomóc i rozwinąć bardzo wiele wspaniałych możliwości. Jeśli nam się to uda, to na pewno wszystko będzie odpowiednio dobrze funkcjonowało bez najmniejszego problemu. To niezwykle ważne i bardzo istotne. Warto o tym pomyśleć i się o to postarać.

Porównując system agencyjny z systemem franczyzowym należy zwrócić uwagę na istotne różnice, które często nie są dostrzegane przez przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć własną działalność w oparciu o pomoc „większego współpracownika”. Należy zwrócić uwagę na to, że franczyzobiorca może zwykłe sam podjąć decyzję o wysokości cen towarów i usług w swoim punkcie, a przychód zależy w tym wypadku nie od wysokości sprzedaży, ale także od ustalonej marży na produktach. W przypadku agentów prowizja zależy wyłącznie od sprzedaży i nie ma on wpływu na marżę – ceny zakupu i sprzedaży ustala organizator systemu. Franczyza ma to do siebie, że franczyzobiorca zamawia towar do swoich punktów na dwa sposoby: bezpośrednio u dostawców lub od producenta. W tym wypadku franczyzodawcy tworzący sieć franczyzową, aby zapewnić sobie zbyt na swoje produkty. Zwykle franczyzobiorca ma wpływ na rodzaj i różnorodność asortymentu w punkcie, dzięki czemu dopasowuje go do potrzeb swoich klientów. Oczywiście franczyzodawca negocjuje umowy, dzięki którym franczyzobiorcy otrzymują korzystne marże i kredyty kupieckie. Agent otrzymuje zazwyczaj towary bezpośrednio od właściciela sieci, które musi sprzedawać w punkcie. Nie ma on zwykle wpływu na asortyment, chociaż czasem właściciel sieci dopuszcza dostosowanie asortymentu do lokalizacji i potrzeb klientów, którzy odwiedzają punkt, co jest podobne do opcji, którą oferuje franchising chociaż oczywiście bardzo zubożałe. Musimy o tym pamiętać i mieć tego pełną świadomość, bo to bardzo ważne.

Z podstawowych różnic pomiędzy franzczyzą, a agencją można wymienić to, że franczyzobiorca płaci za licencję franczyzową oraz opłatę franczyzową za korzystanie z know-how i bieżącą pomoc ze strony franczyzodawcy. W tym względzie franczyza jest o wiele wygodniejsza, bo agent nie płaci za licencję, gdyż jej nie kupuje. Nie jest on nawet właścicielem punktu, gdyż jest nim właściciel sieci. Agent otrzymuje tylko instrukcję według której ma prowadzić dany punkt. Wiadomo, że franczyzobiorca prowadzi punkt jako niezależny przedsiębiorca: oczekuje na zwrot z inwestycji i ma prawo do całości zysku, finansując jednocześnie ewentualne straty. Po drugiej stronie agent prowadzi punkt w imieniu organizatora całego systemu i na jego rachunek. Otrzymuje on także wynagrodzenie w postaci prowizji od całej wartości sprzedaży towarów lub usług niezależnie od tego, czy punkt przynosi zysk czy stratę. W tym względzie franchising jest bardziej odpowiedni dla osób, które po prostu lubią mieć większą niezależność i działać na własny rachunek. Na pewno jest to bardzo dobre rozwiązanie, które powinno być przez każdego odpowiednio przetestowane i każdy powinien wiedzieć, że jest to niezwykle ważna decyzja. Jeśli chcemy zostać czyimś agentem, to decydujemy się na zależność i nie jesteśmy z tego tytułu zadowoleni, gdy nie lubimy po prostu wykonywać rozkazów. Jeżeli wybierzemy opcję franczyzową i przekonamy się, że franczyza jest dla nas odpowiednia, to na pewno wszystko będzie się układało po naszej myśli.

Przewiń do góry