CV wzór

Zaczynamy pisanie CV?

Jako, że Curriculum Vitae jest priorytetowym elementem każdej rekrutacji, koniecznie należy się przygotować do jego napisania. Po pierwsze należy pamiętać, że choć jest to ustandaryzowany dokument, to jego zawartość powinna być w każdym momencie dostosowana do rodzaju zatrudnienia, o jakie się ubiegamy. Oznacza to, że przed jego sporządzeniem, pomyśleć należy o dwóch rzeczach: o określeniu osobistych najważniejszych atutów i doświadczenia zawodowego, a dodatkowo o tym, do kogo przesyłane jest CV.

W odniesieniu do pierwszej kwestii ? zanim napisze się CV, trzeba pomyśleć o tym, jak prezentuje się nasza sylwetka zawodowa. Chodzi tutaj o uświadomienie sobie prywatnych największych atutów dla pracodawcy, słabości, szans oraz zagrożeń zewnętrznych, związanych z daną karierą zawodową. Zebrać powinno się także całe obecne zatrudnienie zawodowe oraz wykształcenie ? w CV potrzebne będą konkretne dane związane z nim.

CV pisane jest w każdej sytuacji do konkretnego odbiorcy i w ramach aplikacji na dokładnie określone stanowisko. Trzeba zatem pamiętać o selekcji informacji w taką metodę, ażeby uwypuklić te najbardziej istotne w sąsiedztwie zatrudnieniu na posadę, na którą aplikujemy.

Rozumienie tych dwóch kwestii w trakcie pisania CV to najważniejsza środek do tego, ażeby stworzyć dokument aplikacyjny, który przemówi do przyszłego pracodawcy i da szansę na uzyskanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Warto także przejrzeć przykładowe CV, takowe może odnaleźć na naszej witrynie internetowej.

CV Wzór ? co musimy zawrzeć w CV

CV jest dokumentem ustandaryzowanym i choćby piszącemu je pozostawiona jest doza swobody w zakresie sposobu przekazu faktów, czy także formatowania, powinno ono zawierać określone informacje. Zawsze trzeba w nim podać spersonalizowane dane osobowe:

imię i nazwisko
adres zamieszkania ? i korespondencji, jeśli jest inny,
numer telefonu oraz adres mailowy do kontaktu.

Podanie wieku, czy też stanu cywilnego jest dobrowolne. Dane te znaleźć się powinny na początku dokumentu ? warto także do nich dołączyć zdjęcie.

Kolejną sekcją CV jest historia zatrudnienia ? przyjęto zasadę prezentacji swojego doświadczenia zawodowego z zachowaniem zasady odwróconej chronologii ? to jest od ostatniego miejsca pracy do pierwszego w karierze. To samo tyczy się historii tytułu zawodowego, która jest kolejną sekcją. Opcjonalne jest dodanie treści o spersonalizowanych zainteresowaniach i hobby, czy także znajomości języków obcych i dodatkowych umiejętnościach.

Prawie każde CV wzór, zgodnie z bieżącym dziś prawem, powinno zawierać klauzulę zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Sposób prezentacji informacji w CV wzór

Poszczególne sekcje CV, a więc: dane osobowe, przebieg drogi do sukcesu zawodowej, przebieg wiedzy, języki obce i inne umiejętności, a oprócz tego zainteresowania, muszą zostać zrobione tak, żeby prezentowały pełną sylwetkę ubiegającego się o pracę. Zadbać należy o to, żeby dane były kompletne, a jednocześnie dostosowane do stylu stanowiska, o jakie się ubiegamy.

Formatowanie CV wzór krok po kroku oraz życzenia urodzinowe

Dosłownie w najwyższym stopniu napisane pod względem merytorycznym CV może zostać źle przyjęte, jeżeli już w niewłaściwy sposób je sformatujemy. Dlatego też, należy i do tego przyłożyć dużą wagę. CV wzór ? da nam większe szanse na znalezienie lepszej pracy pamiętaj o tym.

Dane osobowe

Jeśli chodzi o sekcję z danymi osobowymi, warto pamiętać, że podawanie stanu cywilnego oraz wieku nie stanowi wymogu formalnego. Dlatego też, warto się zastanowić, czy dane te są konieczne i istotne przy przedstawianiu się przyszłemu pracodawcy ? szczególnie gdy przechodzimy pierwszy etap rekrutacji, a więc wysyłamy dokumenty elektronicznie, czy też zostawiamy je w sekretariacie.
Historia zatrudnienia

Tu, podobnie, jak w sekcji związanej z historią zatrudnienia, należy wpisać swoje doświadczenie związane z wykształceniem ? również w odwróconej kolejności chronologicznej. Szczególną uwagę zwrócić warto na ostatnie etapy edukacji ? na przykład ukończoną szkołę zawodową, liceum bądź technikum, a także studia wyższe. Uwzględnić warto tutaj także studia podyplomowe. Nie zapominajmy, by podkreślić przede wszystkim te elementy wykształcenia, które są przydatne w pracy, o którą się ubiegamy.

Historia edukacji

To najważniejsza sekcja każdego CV ? pokazująca doświadczenie zawodowe kandydata na dane stanowisko. Dlatego też, warto być tutaj dokładnym. Rekruterzy zalecają zapis tej historii w odwróconej kolejności chronologicznej. Należy, krok po kroku, wpisać kolejne miejsca zatrudnienia ? podać nazwę firmy, lata zatrudnienia, jak i opis stanowiska, które się zajmowało ? wraz z uwzględnieniem kolejnych awansów.

Pamiętać warto, by do lat zatrudnienia na danym stanowisku, szczególnie w przypadku, gdy czas zajmowania danego stanowiska był krótszy, niż kilka lat, dodać miesiące. Nie powinno się również zostawiać pustych miejsc ? jeśli odbywaliśmy podróże, dokształcaliśmy się, nie pracując, wpiszmy to w CV ? tak, by nie stworzyć wrażenia, że np. przez pół roku nie umieliśmy znaleźć pracy, czy też, mówiąc kolokwialnie, obijaliśmy się.

W przypadku długiej kariery zawodowej i aplikacji na poważniejsze stanowiska, warto wyeksponować i opisać w większym stopniu te etapy zatrudnienia, które pomogły zdobyć doświadczenie odpowiednie dla wykonywania nowej pracy.

Jako przykład takiego „zabiegu” podajemy urywek CV na stanowisko Księgowej.

Priorytetowe kompetencje:

-Dokonywanie płatności, ewidencjonowanie wyciągów.

-Kontakt z ZUS i Urzędem Skarbowym.

-Wprowadzanie danych księgowych do systemu.

-Monitorowanie spływów należności.

-Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.

-Sporządzanie sprawozdań o zaległościach płatniczych a także windykacja.

Dodatkowo:

(i tutaj wypisujemy mniej ważne obowiązki, które pełniliśmy na poprzednim stanowisku pracy, ale które mogą mieć również znaczenie na kolejnego naszego potencjalnego pracodawcy)

-Ciągłe doskonalenie się w obsłudze programów księgowych i komputera.

-Zarządzanie personelem.

-Sprawdzanie CV i pomoc w wyborze kandydatów na stanowiska w poprzedniej korporacji.

PODSUMOWANIE PORADNIKA

Niech Wasze CV mają Twój niepowtarzalny charakter! Niech przykują uwagę potencjalnego przyszłego pracodawcy!

Kreatywność pomaga w wielu dziedzinach życia – również podczas pisania CV kreatywność popłaca. Prawie każdy woli wszak, by jego CV wypadło jakim sposobem najlepiej, niejako prześcigamy się nawzajem w pomysłach jakim sposobem uczynić osobiste CV jeszcze bardziej atrakcyjnym dla pracodawcy, u którego staramy się o informacje stanowisko pracy. W tej samej chwili za tymi nowatorskimi metodami (nagrywanie video ze swoją aplikacją, umieszczanie własnych aplikacji na ogromnych bilbordach) kandydaci (prawie że wszyscy ludzie – 90%) starają się by tradycyjny standardowy dokument, jakim jest CV również był uatrakcyjniony, w niektórych branżach jest to wręcz standard!

Takie „zabiegi” najczęściej spotykane są w CV w firmach gdzie kreatywność jest najbardziej pożądaną cechą u pracownika. Mowa tutaj o na przykład) grafikach komputerowych czy o agencjach reklamowych. „Podrasowane” CV (w sposób graficzny) to jedno… a to, czy ktoś zwraca na to w rzeczywistości uwagę – to drugie. Zdecydowana większość (bo ponad 95%) pracodawców zwraca uwagę wyłącznie i wyłącznie na kompetencje pracowników, a nie na to, w jakiej formie CV dostarczyli.

Prawdomówność i szczerość bardzo popłaca. Po co pisać wyświechtane teksty o rozwoju osobistym i tym podobne., skoro jedyne co wiemy o rozwoju osobistym – to jak się to pisze… – szczerość de facto popłaca. Wręcz to, gdy napiszecie, że Wasze studia były intuicyjną stratą czasu… – to również ma możliwość zostać odebrane jako plus i będzie to świadczyło o Waszej odwadze i o tym, że macie prywatne prywatne zdanie i aspiracje.

Budując więc dokumenty aplikacyjne, nie istotne na jakie stanowisko, warto jest BYĆ SOBĄ, nawet jeżeli już miało by to oznaczać krytyczne spojrzenie na swoje teraźniejsze praktykę zawodowe czy zdobyte wykształcenie. Można też dokument taki napisać ręcznie, to już jest niejako wprowadzenie pewnego „akcentu” do aplikacji, można także wspomnieć o przykładowo. problemie gospodarczym, czy handlowym (w zależności od tego na jakie stanowisko kandydujemy).

Pamiętajmy, że nie posiada jednej recepty na doskonale napisane Curriculum Vitae na dane stanowisko pracy. Jest bardzo dużo sposobów na uczynienie indywidualnej programów ciekawą. Warto mieć na uwadze, ażeby Nasze CV było spójne i logiczne, pokażmy, że jesteśmy rzetelni i konsekwentni.

Prawie że właściwie każdy pracodawca pod innym kątem patrzy na aplikacje, które dostaje na informacje stanowiska pracy w własnej spółce, stąd również nie wiemy do końca na co szczególny nacisk musi być kładł pracodawca, do którego wysłaliśmy osobiste CV i u którego staramy się o posadę. Zainteresujmy się zatem spółką do której chcemy składać indywidualne CV i sprawdźmy, przynajmniej starajmy się domyśleć co może być na rzecz naszego potencjalnego przyszłego pracodawcy najbardziej istotne, na co zwłaszcza może być zwracał uwagę w aplikacjach, które uzyskanie na biurko.

Wspomnieliśmy już również, że CV powinno być zwięzłe i dokładnie sprecyzowane, nie warto jest więc rozpisywać się na wiele stron, bo… i tak ani jedna osoba tego nie przeczyta. Na rzecz pracodawcy istotne są dokładnie określone dane na Wasz zagadnienie, które mogą być tymi wymaganymi na informacje stanowisko pracy. Nie piszmy o wszystkich naszych zainteresowaniach, czy doświadczeniach. Piszcie o tych, które w szczególności przykują uwagę pracodawcy z danej firmy. Tak de facto, praktycznie każdy posiada szansę wyprodukować rekordowe CV do danej firmy, to dopiero podczas rozmowy kwalifikacyjnej wyjdzie czy mówiliście całą prawdę w dokumentach aplikacyjnych i czy byliście w nich Sobą – bo to właśnie będzie dla pracodawcy najważniejsze.

Przypominamy raz jeszcze:

CV to Wasza wizytówka, to musi być Wasza „przepustka” na lepsze stanowisko pracy, w lepszej korporacji, postarajcie się, by było ono jak rekordowe, niemniej jednak nie ubarwiajcie go w „sztuczny” metodę, gdyż prawie każde, wręcz najmniejsze kłamstwo jest bardzo prosto zweryfikować, a Państwo już na wstępie będziecie przegrani – bo stracicie wiarygodność. BĄDŹCIE SOBĄ!

Przewiń do góry